Ensamhet och isolering vanligast bland unga och de äldsta

Besvär av ensamhet och isolering är vanligast bland unga vuxna och de äldsta. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndighetens nationella befolkningsundersökning, Hälsa på lika villkor.